Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza tespit tutanağı doldurulması, günümüzde nüfus sayısındaki artış ile birlikte kişilerin sahip olduğu araç sayısı da arttığı için yaşanan kazaların fazlalaşması ile gündeme gelen bir konu olmuştur. Bu kazalar ile, kazaya sebep olanlar ve kaza ile bir ilgisi olmadığı halde saatlerce beklemek zorunda kalan kişileri zor durumda bırakır. Trafik zabıtasının bekleme süreci yaşanan mağduriyeti daha fazla arttırmaktadır. Olay ile meydana gelen trafik akışı olumsuz etkilenir. Bu olumsuzlukları gidermek için de Karayolları Trafik Kanununa ilişkin maddeler yeniden değerlendirilmiştir. Hazine Müsteşarlığının genelgesi ile yalnızca maddi hasalarla sonuçlanan kazalarda taraflara anlaşma yolu ile yöntem kazandırılmıştır. Bu yöntem ile 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren, Trafik Kanununa uymak koşuluyla kaza geçiren kişiler aralarında anlaşarak Kaza Tespit Tutanağı yerine geçecek anlaşma yani tutanağı düzenleyebileceklerdir. Bu konularla ilgili en doğru ve kapsamlı bilgiyi avukatlara danışarak almalısınız.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza tespit tutanağı, trafikte iki aracın kaza sonucu ortaya madden bir hasar kaybı çıkarmış olması sonucu ile  anlaşmaları ile doldurulur. Yalnızca maddi hasara uğratan trafik kazalarında kazaya bir şekilde karışmış tarafların trafik zabıtasının gelmesini beklemeden ya da zabıtanın gelmesine gerek duyulmadan kendi aralarında anlaşarak maddi hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı doldurulup sonrasında sigorta şirketlerine bu tutanak ile başvurabileceklerdir. Vatandaşların söz konusu olaylara yabancı kalmaları durumunda bir avukata danışarak hukuki süreç ile ilgili bilgi almaları önerilmektedir. Bu süreçte amaçlanan durum ise kişilerin ve trafiğin akışının devam etmesi zaman kaybı yaşanmasının önlenmesidir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı temin etmek isteyen kişiler poliçeyi düzenleyen acenteden bir nüshasına ulaşabileceklerdir. Ya da internetten de tutanağa ulaşmak mümkündür. Araç değer kaybı hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirerek bir adım atabilir ve süreci netleştirebilirsiniz.

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında Tutanağı Geçerli Olmadığı Durumlar Nelerdir?

Bazı durumlar için trafik kazası tespit tutanağı tutulması mümkün düzeyde görünmemektedir. Öyle ki söz konusu tutanak sigorta hukuku açısından kabul edilemeyecektir. Sayılan bazı hallerde, muhakkak kanun değişmeden önce olduğu gibi bir trafik zabıtası çağrılarak zabıt tutulmasının sağlanmasıdır. Eğer söz konusu durumlar gerçekleşmemişse maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesi mümkündür.

-Sürücü kişi ehliyeti olmadan araç kullanmakta ise veya kendisinin kullandığı araç ile uyuşmayan eksik/yetersiz ehliyete sahip ise,

-Sürücünün yaşı ehliyet için belirtilen yaş kapsamında değil ise,

-Sürücüde alkol kullanıldığı ile ilgili bir belirti ya da tespit varsa veyahut akıl sağlığından şüphe edilmekte ise,

-Kazaya karışmış araçlardan biri kamu malı olarak nitelendirilmekte ise,

-Kamu kurumuna ait bir eşyaya zarar gelmesi halinde,

-Gerçekleşen kaza sonrasında yalnıza üçüncü kişinin eşyaları zarar görmüşse,

-Kazaya karışmış bulunan araçların birinin ya da birkaçının trafik sigortası yok ise,

-Trafik kazası sonucunda vefat ya da yaralanma durumu söz konusu ise

-Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı kişiler arasında anlaşarak geçerli olmamakta mutlaka trafik birimlerinin olaydan haberi olmalıdır.

Ya da bu sayılan durumlar dışında bir durum gerçekleşti ise fakat taraflar anlaşamadı ve olay büyüdüyse yine eski uygulamadaki gibi trafik amirlerinin bilgisi olmalı ve tutanak tutturmak gereklidir.

Fakat bu konular ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenlerin mutlaka bir avukatlık bürosundan bilgi alınmalıdır.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Düzenlenirken Dikkat Edilecek Noktalar

Araçlar olay yerinden başka bir konuma götürülmeden, meydana gelen hasarın fotoğrafı çekilmelidir. Kaza ile ilgisi bulunanlarla birlikte ruhsatlarının ve ehliyetlerinin belgesinin fotokopisi temin edilmelidir. Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı doldurma yetkisi sadece kazaya karışmış olan taraflara aittir. Kazaya karışan tarafların bu form üzerinde mutlaka imzalarının bulunması gereklidir. Tutanağın fotokopisi çekildikten sonra imzalar atılmalıdır. Eğer imzaların eksik olması durumunda ise kaza tespit tutanağı geçersiz olacaktır.

Formun üzerindeki bilgiler dikkatli okunmalı ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Kaza ile ilgisi bulunan araçların trafik poliçe numaraları ve ilgili bulundukları sigorta şirketleri formda belirtilmelidir.  Belirtilmemesi halinde form geçersiz hale gelecektir.

Kazadaki kusur oranlarının belirlenmesinde ve diğer incelemelerle ilgili bir problem yaşanmaması için kazanın meydana gelmesi özenle anlatılmalıdır. Kaza ilgili olanlar kaza tespit tutanağı doldururken yazıların okunur olması oldukça önemlidir.

Kaza tespit tutanağı ile ilgili ayrıntılı ve kapsamlı bilgiyi avukata danışarak alabilirsiniz. Olay sonrasında herhangi bir problemle karşılaşmamak için sürecin avukat tarafından takip ediliyor olması size katkı sağlayacaktır.

Kaza Tespit Tutanağı Ne Şekilde Doldurulur?

Kaza tespit tutanağı için mobil bir uygulama kullanmamakta iseniz bu formu yazarak doldurmanız gerekecektir.

Öncelikle doldurmanız gereken bazı bilgiler bulunmaktadır. Kazanın yeri ve saati oldukça önemli bir husustur. Ve gerekli ayrıntılar verilerek doldurulmalıdır. Görgü tanıkları da eğer olay gerçekleştiğinde varsa kişiyle ilgili gerekli bilgiler girilmelidir. Ehliyet bilgilerinizi, araç ile ilgili bilgileri ve trafik sigortanız ile ilgili kapsamlı bilgiyi doldurun. Kaza tespit tutanağında trafik sigortası kısmı oldukça önem taşımaktadır. Aracın yeşil kart ile ilgili bilgilerini doldurun. Araçta darbe alan yerler ile ilgili bilgileri mutlaka eksiksiz doldurun. Çarpışmanın anlaşılabilmesi için detaylı bir şema çizebilirsiniz. Kazanın oluşu ile ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Son olarak da kaza tespit tutanağı altına mutlaka imzanızı atın. İmzaların eksik olması halinde tutanağın geçersiz olduğu belirtilmiştir.

Bu gibi trafik kazaları süreçleri oldukça önemlidir. Kişilerin bu süreçleri takip etmek için bir avukattan yardım istemesi gerekebilir. Kaza ile ilgili sonradan bir pürüz yaşamak istemeyen çoğu kişi sigorta avukatı yardımı alarak sorunsuzca bu süreci atlatmıştır.

Trafik Kaza Tespit Tutanağı Belirtilen Kusur Oranları

Kaza tespit tutanağı kusur oranı tespit edilmesi için tutanaklar sigorta şirketlerinin hasar ile ilgili bölümlerine iletilir. Şirketler o günü takip eden iş gününde tutanağı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletir.

Tutanakların iletilmesinden sonra üç iş günü içinde her sigorta şirketi kendisi bir kusur değerlendirmesi yapar. Bu oranlar kaza ile ilgisi bulunan araçlar için %0, %50, %100 gibi oranlarla belirlenmektedir.

Eğer şirketlerin arasında kusur oranları belirlemede aynı sonuç çıkar ise dosya sonuçlanır. 3 iş günü içerisinde aynı sonuç çıkmaz ise, Kaza Kusur Değerlendirme Komisyonu dosyayı üç iş günü içinde sonuçlandırır.

Dosya sonuçlanınca sigortalı kişilere dosyanın sonuçlanmış olduğu il ilgili bir bilgilendirme mesaj ya da e posta yolu ile yapılır.

Sigortalılar bu kusur oranlarına itiraz etmek isterse beş günlük süre içinde bu kaza tespit tutanağı itiraz hakkını kullanmalıdır. Kullanmadığı takdirde tahkim komisyonu ya da özel hukuk yollarına başvurularak dosyanın çözümlenmesi gerekecektir.